Regulamin sprzedaży

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

  • 71 354 59 49
  • 71 358 08 55
  • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domu Typ domu:
Wybierz właściwości projektu Powierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

1. Strony umowy sprzedaży

Stronami umowy sprzedaży są:

M.&L. Lipińscy Biuro Projektowe, Lipińscy Domy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Belgijskiej 69, prowadzące działalność na terenie całego kraju, zwane dalej Sprzedawcą
oraz
dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

2. Zamawianie projektów

  • Wysyłając wypełniony formularz zamówienia z naszej strony internetowej,
  • zamawiając telefonicznie pod numerem tel. +48 71/354 59 49, + 48 71/354 52 09, +48 71/358 08 55 lub na tel. kom. +48 883 909 409 i +48 601 87 26 57 ,
  • wysyłając fax z zamówieniem pod numer tel. +48 71/354 59 49, + 48 71/354 52 09
  • zamawiając w jednym z naszych przedstawicielstw na terenie całego kraju,
  • projekt można również zakupić w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00

Sprzedawca w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy.

Osoby zamawiające projekty spoza granic naszego kraju mogą wpłacić kwotę za projekt na nasze konto, przesłać na numer fax-u +48 71/354 52 09 potwierdzenie wpłaty, a następnie projekt wysyłany jest pocztą pod wskazany adres.

3. Koszty dostawy

3.1. Koszty dostawy pokrywa Sprzedawca (w granicach kraju).

4. Termin realizacji

4.1. Na termin realizacji zamówienia składa się: termin przygotowania i wysyłki projektu przez nasze biuro (zwyczajowo od jednego do trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską (do dwóch dni roboczych).

5. Odstapienie od umowy sprzedaży

5.1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Projekt należy zwrócić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, odsyłając go na adres:
Biuro Projektowe M&L Lipińscy, Lipińscy Domy
Ul. Belgijska 69
54-404 Wrocław
Do projektu należy dołączyć Formularz Zwrotu Projektu, który dołączany jest do każdego projektu.
Można go również pobrać tutaj:
Formularz odstąpienia od umowy

5.2. W razie odstapienia przez Kupującego od umowy sprzedaży na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (wynikających z umowy sprzedaży). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi z stanie niezmienionym, chyba , że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5.3. Zwrot projektu może nastapić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury)
5.4. Zwrotowi nie podlegają projekty zmieniane i wykonywane na zamówienie oraz usługi wykonania kosztorysów.

 

6. Zwrot i wymiana projektu na inny

6.1. Istnieje możliwość zwrotu projektu w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy.
6.2. Istnieje także możliwość wymiany projektu na inny. Projekt można wymienić tylko raz.
6.3. Koszt wymiany w przypadku powyżej dziesięciu dni kalendarzowych wynosi 250 PLN brutto.
6.4. W przypadku wymiany zakupionego projektu na inny, objęty promocją cenową, pod uwagę brana jest cena regularna (nie uwzględniająca promocji).

6.5. W przypadku, jeśli wymiana projektu na inny nastąpi przed upływem 30 dni od daty zakupu i jeśli wystąpi różnica w cenie wymienianych projektów, Kupujący i Sprzedawca są zobowiązani pokryć różnicę.
6.6. W przypadku, jeśli wymiana projektu na inny nastapi po upłuwie 30 dni od daty zakupu, nie zwracamy różnicy w cenie projektów, natomiast pobieramy różnicę, jeśli projekt, na który jest wymieniany jest droższy od zwracanego. Opłata 250 zł za wymianę jest także pobierana.
6.7. Zwrotowi i wymianie nie podlegają projekty indywidualne, gotowe projekty zmieniane indywidualnie na życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie kupującego oraz projekty z grupy "Projekty domów na zamówienie".
6.8. Zwrotowi nie podlegają usługi wykonania kosztorysu inwestorskiego i ślepego.
6.9. Dokumentacja techniczna może różnić się w szczegółach od graficznych prezentacji na stronie i nie stanowi to podstawy do reklamacji.
6.10. O możliwość wymiany projektu z kolekcji Muratora należy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do Muratora (e-mail: projekty@murator.com.pl, tel. 22/59-05-168).

7. Informacje dodatkowe

7.1. Wszelkie spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozywającego.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane teleadresowe

M.&L. Lipińscy Biuro Projektowe
Lipińscy Domy
54-404 Wrocław, ul Belgijska 69
tel/fax: +48 71/354 59 49, + 48 71/354 52 09
tel. kom. +48 883 909 409
e-mail: biuro@lipinscy.pl

 

więcej>>

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych.